Giải câu 110 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 42

  • 1 Đánh giá

Câu 110: Trang 42 - sgk toán 6 tập 1

Trong phép nhân a.b = c gọi :

m là số dư cua a khi cho 9, n là số dư của b khi chia cho 9.

r là số dư của tích m.n khi chia cho 9, d là số dư của c khi chia cho 9.

Điền vào ô trống rồi so sánh r và d trong mỗi trường hợp sau:

Hướng dẫn giải câu 110 Luyện tập Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài làm:

Ta có:

Hướng dẫn giải câu 110 Luyện tập Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021