Toán 6: Đề kiểm tra cuối năm (Phần 1)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra cuối năm toán 6. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu kết quả bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Tính: A =

2. Tìm x, biết:
a.

b.

3. Tìm x , biết: $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-2\frac{1}{5}\leq x< 4\frac{1}{5}+3\frac{1}{2}$

4. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể. Vòi thứ nhất chảy riêng trong 6 giờ thì đầy bể; vòi thứ hai chảy riêng trong 8 giờ thì đầy bể . Người ta mở vòi thứ nhất chảy riêng trong 1 giờ 15 phút và khóa lại, sau đó mở vòi hai. Hỏi vòi thứ hai phải chảy tiếp trong bao lâu mới đầy bể ?

5. Cho ba đường thẳng xx', yy', zz' cắt nhau tại O. Biết rằng tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
a. Vẽ hình và kể tên các góc kề với
b. Cho = $40^{\circ}$ $\widehat{xOy'}$

6. ho hai góc kề bù và $\widehat{yOt}$, biết = $50^{\circ}$
a. TÍnh .
b. Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy, Vẽ tia Oz sao cho = $80^{\circ}$. Chứng tỏ Oy là tia phân giác của $\widehat{xOz}$
c. Vẽ Oa là phân giác của . Tính $\widehat{aOt}$. Chứng tỏ $\widehat{aOy}$ là góc vuông.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021