Giải bài tập 116 trang 99 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 116: Trang 99 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

Bài làm:

a.

Áp dụng tính chất nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấu ta có:

b.

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên tố khác dấu và nhân hai số nguyên tố khác dấu ta có:

c.

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu, cùng dấu và nhân hai số nguyên khác dấu ta có:

d.

Áp dụng quy tắc trừ hai số nguyên ta có:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021