Giải câu 24 bài 5: Tia sgk Toán 6 tập 1 Trang 113

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 113 - sgk Toán 6 tập 1

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với tia BC.

b) Tia đối của tia BC.

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 24 bài Tia

a) Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối của tia BC là tia BO, BA hay tia Bx (ba tia này trùng nhau).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021