Giải câu 116 bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 116: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Gọi P là tập hơp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào ô trống cho đúng:

Hướng dẫn giải câu 116 bài Ước và bội

Bài làm:

Ta có:

Hướng dẫn giải câu 116 bài Ước và bội

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021