Giải câu 3 bài 1: Làm quen với số nguyên âm sgk Toán 6 tập 1 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 68 - sgk toán 6 tập 1

Người ta còn dùng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.

Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

Bài làm:

Ta có: Năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên là năm -776.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021