Giải câu 21 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm sgk Toán 6 tập 1 Trang 110

  • 1 Đánh giá

Câu 21: Trang 110 - sgk toán 6 tập 1

Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

Hướng dẫn giải câu 21 bài Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài làm:

Ta có :

a) 2 đường thẳng 1 giao điểm.

b) 3 đường thẳng 3 giao điểm.

c) 4 đường thẳng 6 giao điểm.

d) 5 đường thẳng 10 giao điểm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021