Giải câu 23 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 75 - sgk toán 6 tập 1

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là . Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm $7^{\circ}C$.

Bài làm:

Theo bài ra: nhiệt độ giảm tức là tăng $-7^{\circ}C$.

=> Nhiệt độ tại đó là: + $-7^{\circ}C$ = $-12^{\circ}C$

Vậy Nhiệt độ tại đó là .

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021