Giải câu 50 bài 7: Phép trừ hai số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 50: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Đố: Dùng các số 2, 9 và phép toán "+", "-" điền vào các ô trống trong bảng sau đây để được bảng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần.

Hướng dẫn giải câu 50 bài Phép trừ hai số nguyên

Bài làm:

Ta có kết quả:

Hướng dẫn giải câu 50 bài Phép trừ hai số nguyên

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021