Giải bài tập 117 trang 99 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 117:Trang 99 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

Bài làm:

a.

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu và hai số nguyên cùng dấu ta có:

b.

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021