Giải câu 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm sgk Toán 6 tập 1 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 68 - sgk toán 6 tập 1

Đọc độ cao của các điểm sau:

a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới).

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-lip-pin là -11524 mét (sâu nhất thế giới).

Bài làm:

a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét là 8848 mét (tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét).

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an là âm 11524 mét (mười một nghìn năm trăm hai mươi bốn mét).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021