Giải câu 69 bài 99: Luyện tập sgk Toán đại 6 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 69: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố vào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Bài làm:

Ta có độ chênh lệch ở các thành phố là:

Hà Nội:

Bắc Kinh:

Mát - xcơ - va:

Pa - ri:

Tô - ky - ô:

Tô - rôn - tô:

Niu - yooc: .

Ta có bảng sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021