Giải câu 57 bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Toán 6 tập 1 trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 57: Trong 28 - sgk toán 6 tập 1

Tính giá trị các lũy thừa sau:

a)

b)

c)

d)

e)

Bài làm:

Ta có :

a)

b)

c)

d)

e)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021