Giải câu 7 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 8 - sgk toán 6 tập 1

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) A={ }

b) B={ }

c) C={ }

Bài làm:

a) A = { 13 ; 14 ; 15 }

b) B= { 1 ; 2 ; 3 ; 4 }

c) C = { 13 ; 14 ; 15 }

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021