Giải câu 18 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm sgk Toán 6 tập 1 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Câu 18: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Bài làm:

Các bước tiến hành:

Hướng dẫn giải câu 18 bài Đường thẳng đi qua hai điểm

  • Theo giả thiết: ba điểm M, N, P thẳng hàng nên qua ba điểm này sẽ có 1 đường thẳng.
  • Qua Q và mỗi điểm M, N, P ta sẽ vẽ được 3 đường thẳng là QM, QN, QP.
  • Vậy ta sẽ vẽ được tất cả 4 đường thẳng là MP, QM, QN, QP.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021