Giải câu 79 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 91

  • 1 Đánh giá

Câu 79: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Tính 27 . (- 5). Từ đó suy ra các kết quả:

Bài làm:

Ta có:

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021