Giải câu 4 bài 1: Làm quen với số nguyên âm sgk Toán 6 tập 1 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 68 - sgk toán 6 tập 1

a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.

Hướng dẫn giải câu 4 bài Làm quen với số nguyên âm

b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37.

Hướng dẫn giải câu 4 bài Làm quen với số nguyên âm

Bài làm:

Để điền giá trị các số trên trục số, các bạn cần đếm số đoạn thẳng.

a) Hướng dẫn giải câu 4 bài Làm quen với số nguyên âm

b) Hướng dẫn giải câu 4 bài Làm quen với số nguyên âm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021