Giải câu 78 bà: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 78: Trang 33 - sgk toán 6 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

Bài làm:

Ta có :

=

=

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021