Giải câu 85 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng Toán 6 tập 1 trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 85: Trang 36 - sgk toán 6 tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7:

a)

b)

c)

Bài làm:

Ta có:

a)

=> .

b)

=> .

c)

=> .

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021