Giải bài tập 119 trang 100 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 119: Trang 100 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

a.

b.

c.

Bài làm:

a.

Cách 1: Ta tính lần lượt theo thứ tự nhân chia trước, cộng trừ sau:

Cách 2: Ta nhân 3 với 5 được 15. Sử dụng tính chất phân phối

Ta có:

b.

Cách 1: Ta thực hiện phép tính theo đúng quy tắc trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau, nhân chia trước, cộng trừ sau.

Cách 2: Ta sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để nhân phá ngoặc

c.

Cách 1: Ta tính lần lượt theo quy tắc trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau, nhân chia trước, cộng trừ sau.

Cách 2: Sử dụng tính chất phân phối để nhân phá ngoặc sau đó nhóm các tích có chung 1 thừa số với nhau

Lưu ý: Trước ngoặc là dấu "-" thì khi phá ngoặc ra, trong ngoặc phải đổi dấu.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021