Giải câu 37 bài 6: Đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 37: Trang 116 - sgk toán 6 tập 1

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 37 bài Đoạn thẳng

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021