Giải câu 95 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán 6 tập 1 trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 95: Trang 38 - sgk toán 6 tập 1

Điền chữ số vào dấu * để được số thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2.

b) Chia hết cho 5.

Bài làm:

Chú ý :

  • Dấu hiệu chia hết cho 2 là những số có tận cùng là số chẵn.
  • Dấu hiệu chia hết cho 5 là những số có tận cùng là 0 hoặc 5.

a) * là những số : 0, 2, 4, 6, 8. ( Vì * là số có 1 chữ số ).

b) * là những số : 0 , 5.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021