Giải câu 29 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 76 - sgk toán 6 tập 1

Tính và nhận xét kết quả của:

a) 23 + ( -13 ) và ( -23 ) + 13

b) ( -15 ) + ( +15 ) và 27 + ( -27 )

Bài làm:

Ta có:

a) 23 + ( -13) = 23 - 13 = 10

( -23 ) + 13 = -( 23 - 13 ) = -10

Nhận xét: Kết quả là hai số nguyên đối nhau.

b) ( -15 ) + ( +15 ) = 0

27 + ( -27 ) = 0

Nhận xét : Tổng của hai số nguyên đối nhau thì bằng 0.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021