Giải câu 43 bài 6: Phép trừ và phép chia Toán 6 tập 1 Trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 43: Trang 23 - sgk toán 6 tập 1

Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng:

Hướng dẫn giải câu 43 bài Phép trừ và phép chia

Bài làm:

Bên phải quả cân có trọng lượng là :

1kg + 500g = 1000g + 500g = 1500g

Bên trái quả cân có trọng lượng là :

quả bí + 100g.

Xét khi cân thăng bằng, hai bên quả cân phải có trọng lượng bằng nhau

=> quả bí + 100g = 1500g

=> quả bí = 1500g - 100g =1400g.

Vậy quả bí nặng 1400g.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021