Giải câu 52 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ? sgk Toán 6 tập 1 Trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 52: Trang 122 - sgk toán 6 tập 1

Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau đúng hay sai:

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Hướng dẫn giải câu 52 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

Bài làm:

Chú ý: " Đường thẳng bao giờ cũng là con đường ngắn nhất ".

=> Ta đi từ A đến B theo đường thẳng là ngắn nhất.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021