Giải câu 25 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 25: Trang 75 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải câu 25 bài Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài làm:

Ta có:

Hướng dẫn giải câu 25 bài Cộng hai số nguyên cùng dấu

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021