Giải câu 50 bài 8 hình học 6 trang 121: Khi nào thì AM + MB = AB ? sgk Toán 6 tập 1 Trang

  • 1 Đánh giá

Câu 50: Trang 121 - sgk toán 6 tập 1

Cho ba điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV + VA = TA

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 50 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

Nếu TV + VA = TA thì điểm V nằm giữa hai điểm T và A.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021