Giải câu 82 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 92

  • 1 Đánh giá

Câu 82: Trang 92 - sgk toán lớp 6 tập 1

So sánh:

a. với $0$

b. với $(-5).(-2)$

c. với $(-17).(-10)$

Bài làm:

a. Ta có:

b. Ta có:

c. Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021