Giải câu 74 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính Toán 6 tập 1 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 74: Trang 32 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

b)

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

c)

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

d)

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021