Giải câu 14 bài 3: Ghi số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 10 - Toán 6 tập 1

Dùng ba chữ số 0, 1, 2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Bài làm:

Ta có :

  • Với chữ số hàng trăm là 1 ta có các số có ba chữ số khác nhau là: 102, 120.
  • Với chữ số hàng trăm là 2 ta có các số có ba chữ số khác nhau là: 201, 210.
  • Với chứ số hàng trăm là 0 ( loại ) vì khi số 0 ở vị trí hàng trăm , số tạo thành lại trở thành số có 2 chữ số , không thỏa mãn yêu cầu bài ra.

Vậy các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau tạo thành từ ba chữ số 0 ; 1 ; 2 là : 102 ; 120 ; 201; 210.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021