Giải câu 65 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 29

  • 1 Đánh giá

Câu 65: Trang 29 - sgk toán 6 tập 1

Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau?

a) và $3^{2}$

b) và $4^{2}$

c) và $5^{2}$

d) và 100

Bài làm:

Ta có:

a)

=>

b)

=>

c)

=>

d)

=>

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021