Giải câu 114 bài 13: Ước và bội Toán 6 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 114: Trang 45 - sgk toán 6 tập 1

Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia đươc.

Hướng dẫn giải câu 114 bài Ước và bội

Bài làm:

Nhận xét : Để chia đều 36 người vào các nhóm thì số nhóm và số người ở mỗi nhóm phải là các ước của 36.

Ta có cách chia như sau:

Hướng dẫn giải câu 114 bài Ước và bội

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021