Giải câu 76 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 76: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Điền vào ô trống:

x

5

-18

-25

y

-7

10

-10

x . y

-180

-1000

Bài làm:

Hướng dẫn: Nếu biết hai thừa số thì ta nhân hai thừa số với nhau rồi tìm tich. Nếu biết tích và một thừa số thì ta lấy tích chia cho thừa số đã biết để tìm thừa số còn lại.

x

5

-18

18

-25

y

-7

10

-10

40

x . y

-35

-180

-180

-1000

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021