Giải câu 107 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 42

  • 1 Đánh giá

Câu 107: Trang 42 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Hướng dẫn giải câu 107 Luyện tập Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài làm:

Ta có:

Hướng dẫn giải câu 107 Luyện tập Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021