Giải câu 43 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 43: Trang 80 - sgk toán 6 tập 1

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B. Ta qui ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm).

Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilomet nếu vận tốc của chúng lần lượt là :

a) 10km/h và 7km/h ?

b) 10km/h và -7km/h ?

Bài làm:

Ta có sơ đồ minh họa:

Hướng dẫn giải câu 43 Luyện tập Tính chất của phép cộng các số nguyên

Vì vận tốc của hai ca nô đều dương nên hai ca nô cùng đi về phía B (chiều từ C đến B là chiều dương)

=> khoảng cách sau 1 giờ của hai ca nô sẽ là hiệu quãng đường đi được của chúng.

Sau 1 giờ, ca nô có vận tốc 10km/h đi được quãng đường: (km)

Sau 1 giờ, ca nô có vận tốc 7km/h đi được quãng đường: (km)

Vậy sau 1 giờ hai ca nô cách nhau: (km)

b) Hướng dẫn giải câu 43 Luyện tập Tính chất của phép cộng các số nguyên

Ca nô có vận tốc 10km/h (là vận tốc dương) nên có chiều đi từ C đến B.

Ca nô có vận tốc -7km/h (là vận tốc âm) nên có chiều đi từ C đến A.

=> hai ca nô đi ngược chiều nhau, nên khoảng cách sau 1 giờ của hai ca nô sẽ là tổng quãng đường đi được của chúng.

Vậy sau 1 giờ hai ca nô cách nhau: (km)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021