Giải câu 39 bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 39: Trang 79 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a)

b)

Bài làm:

Ta có:

a)

=

=

=

=

Vậy

b)

=

=

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021