Giải câu 48 bài 7: Phép trừ hai số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 48: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Bài làm:

Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021