Giải câu 42 bài 7: Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 42: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Hướng dẫn giải câu 42 bài Độ dài đoạn thẳng

Bài làm:

Ta có: AB = AC = 28 mm ( = 2,8 cm)

==> Ta có hình vẽ như sau:

Hướng dẫn giải câu 42 bài Độ dài đoạn thẳng

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021