Giải câu 100 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 39

  • 1 Đánh giá

Câu 100: Trang 39 - sgk toán 6 tập 1

Ô tô đầu tiên ra đời năm nào?

Ô tô đầu tiên ra đời năm trong đó $n\vdots5$ và $a,b,c\in${1, 5, 8} (a, b, c khác nhau).

Bài làm:

Theo giả thiết bài toán :

=>

Khi đó ta có :

=> ( Vì Nếu $a = 8$ thì khi đó $n=\overline{8bb5}$ vô lý )

=>

Vậy Ô tô đầu tiên ra đời năm 1885.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021