Giải câu 57 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc sgk Toán 6 tập 1 Trang 85

  • 1 Đánh giá

Câu 57: Trang 85 - sgk toán 6 tập 1

Tính tổng:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Ta có:

a)

=

=

Vậy

b)

=

=

Vậy

c)

=

=

Vậy

d)

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021