Giải câu 54 bài: Luyện tập 2 Toán 6 tập 1 Trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 54: Trang 25 - sgk toán 6 tập 1

Một tàu hỏa cần chở 1000 khách du lich. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang; mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch?

Bài làm:

Theo bài ra: mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi.

=> Mỗi toa có số chỗ ngồi là : 12 . 8 = 96 ( chỗ )

=> Cần số toa để chở hết 1000 người là : 1000 : 96 = 10 ( toa) dư 40 người.

Vậy cần ít nhất 10 + 1 = 11 (toa) để tàu chở được 1000 hành khách.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021