Giải câu 51 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 51: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a)

b)

Bài làm:

Ta có:

a)

=

=

=

=

Vậy

b)

=

=

=

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021