Giải bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ? sgk Toán 6 tập 1 Trang 120 122

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Khi nào thì AM + MB = AB ?. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ?

  • Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.
  • Ngược lại : Nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 46: Trang 121 - sgk toán 6 tập 1

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 47: Trang 121 - sgk toán 6 tập 1

Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn thẳng EM và MF.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 48: Trang 121 - sgk toán 6 tập 1

Em Hà có sợi dây dài 1,25m, em dùng dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 49: Trang 121 - sgk toán 6 tập 1

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB. Biết rằng AN = BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp (h.52).

Hướng dẫn giải câu 49 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 50: Trang 121 - sgk toán 6 tập 1

Cho ba điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV + VA = TA

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 51: Trang 122 - sgk toán 6 tập 1

Trên một đường thẳng hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 52: Trang 122 - sgk toán 6 tập 1

Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau đúng hay sai:

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Hướng dẫn giải câu 52 bài Khi nào thì AM + MB = AB ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ?


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021