Giải câu 4 bài 1: Điểm.Đường thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 105 - sgk toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b) Điểm B nằm trên đường thẳng b.

Bài làm:

Ta có hình vẽ :

Hướng dẫn giải câu 4 bài Điểm.Đường thẳng

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021