Giải câu 11 bài 2: Ba điểm thẳng hàng sgk Toán 6 tập 1 Trang 107

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 107 - sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 11 bài Ba điểm thẳng hàng

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm ... nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm ... đối với điểm M.

c) Hai điểm ... nằm khác phía đối với ...

Bài làm:

Ta có:

a) Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm M và N nằm khác phía đối với R.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021