Giải câu 124 bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 124: Trang 48 - sgk toán 6 tập 1

Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Máy bay có động cơ ra đời năm , trong đó:

a là số có đúng một ước;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c khác 1;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Bài làm:

Từ những gợi ý, ta có:

  • a là số có đúng một ước nên a = 1.
  • b là hợp số lẻ nhỏ nhất nên b = 9.
  • c không phải là số nguyên tố, không là hợp số và c khác 1 nên c = 0.
  • d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất nên d = 3.

Vậy máy bay có động cơ ra đời vào năm 1903.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021