Giải câu 119 bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 119: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Thay chữ số vào dấu * để được hợp số: ; $\overline{3*}$

Bài làm:

Nhận xét : 11, 13, 17, 19, 31, 37 là các số nguyên tố.

=> Các số là hợp số là:

  • là 10, 12, 14, 15, 16, 18.
  • là 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021