Giải câu 8 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 8 - sgk toán 6 tập 1

Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Bài làm:

Gọi tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 là A. Ta có :

Cách 1: A = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }

Cách 2: A={ }

Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Hướng dẫn giải câu 8 bài Tập hợp các số tự nhiên

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021