Giải bài tập 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 111: Trang 99 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính các tổng sau:

Bài làm:

a. Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu ta có:

b. Áp dụng quy tắc trừ hai số nguyên ta có:

c. Áp dụng quy tắc cộng và trừ số nguyên ta có:

d. Áp dụng quy tắc cộng và trừ số nguyên ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021