Giải câu 38 bài 6: Đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 116 - sgk toán 6 tập 1

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

Hướng dẫn giải câu 38 bài Đoạn thẳng

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Hướng dẫn giải câu 38 bài Đoạn thẳng

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021